Category: Rock

Pananatili At Kaayunan - Hateure - Makabagong Anyo Ng Galit (CD, Album)

Rock8 Comments

8 Comments

  1. Napakasama ng nangyayari sa tao “dahil ang Diyablo ay bumaba na” at “galit na galit, dahil alam niyang kaunti na lang ang panahong natitira sa kaniya.” (Apocalipsis ) Galit na galit si Satanas dahil pinalayas siya sa langit, at alam niyang malapit na siyang puksain. Ginagawa niya ang lahat para mag-away, masaktan, at maghirap ang.
  2. Sep 27,  · Sa paglaganap ng mga makabagong teknolohiya, umusbog ang paggamit ng iba’t ibang klaseng mga gadyet na kung saan mayroong internet, games, social media, texting at chatting. Dito na madalas nakatuon ang kanilang pansin sa mundo ng online at texting, kaya naman napakadali na lamang ng komunikasyon ng kabataan ngayon.
  3. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugud-lugod sa paningin ng Diyos” (Santiago –20). Inulit ni Pedro ang payong ito lalo na sa mga panahon na humaharap tayo sa mga taong lumalaban sa Diyos at sa mga bagay na patungkol sa Kanya: “At sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo!
  4. Habang iniisip natin ang pandaigdigang pulong na ito, naipapaalala sa atin na walang maikukumpara sa pagtitipong ito—saanman. Ang layunin ng sesyon sa priesthood ng pangkalahatang kumperensya ay ituro sa mga mayhawak ng priesthood kung anong uri ng mga tao ba nararapat tayo (tingnan sa 3 Nephi ) at upang hikayatin tayong abutin ang potensyal na iyan.
  5. Apr 13,  · Ang Mga Panahon ng Panitikan 1. Mga Akdang Nakaimpluwensya sa Panitikan ng Pilipinas at ng• Daigdig Banal na Kasulatan/Bibliya(Aramaic, Latin, Griyego, Hebreo)• Koran mula Arabia(Arabic)• Iliad at Odyssey ni Homer (Griyego)• Mahabharata ng India (Sanskrit)• Canterbury Tales ni Chaucer (Old English)• Uncle Tom’s Cabin ni Harriet Beecher Stowe(Modern English)• Divina .
  6. Kailangan ng panahon para malinang ang makadiyos na mga katangian. Sa tulong ng Salita at espiritu ng Diyos, malilinang mo ang magagandang katangian at magiging maligaya ka.
  7. Dec 05,  · Panitikan sa Panahon ng Kastila 1. KASTILA 2. KALIGIRANG KASAYSAYAN: Ang isinaalang-alang na unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong , bilang kauna-unahang Kastilang gobernador- heneral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>